Novice in dogodki

Mnenja o izobraževanju

Nataa Vrhnjak

Nataša Vrhnjak

Ko sem ostala brez službe, sem se prijavila na Zavodu za zaposlovanje in omogočili so mi izobraževanje na Dobi. Vedela sem, da sem sposobna uspešno dokončati šolo.

Pogosta vprašanja

Želim nadaljevati študij na univerzi, zato potrebujem opravljeno splošno maturo. Ali pri vas ponujate primeren program?

Vključite se lahko v gimnazijski program ali maturitetni tečaj, ki ju zaključite z opravljeno splošno maturo. Lahko se pa vključite v celoletne priprave na splošno maturo.