Novice in dogodki

Mnenja o izobraževanju

Dejan Puhan

Dejan Puhan

Vpisal sem se predvsem zaradi priporočil in zaradi načina šolanja. Odgovarja mi namreč modularni potek predmetov, da se mi ni treba učiti vseh predmetov naenkrat. To je v mojih letih že malo naporno.

Pogosta vprašanja

Kako se opravljajo izpiti oziroma obveznosti?

Ocene si lahko pridobivate s sprotnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja ali pa z izpitom ob zaključku predmeta.