Domov > O srednji šoli > Matura > Poklicna matura - izpitni roki in prijava

Poklicna matura - izpitni roki in prijava

Z opravljeno poklicno maturo pridobite srednjo strokovno izobrazbo in dokazujete doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Prijava, izpitni roki, pomembne informacije

Opravljanje poklicne mature v dveh delih

Datumi pisnih delov poklicne mature v zimskem roku 2017

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
1. 2. 2017, ob 9. uri sreda 4 slovenščina
2. 2. 2017, ob 9. uri četrtek 4 2. predmet
3. 2. 2017, ob 9. uri petek K2, 13

matematika ali tuji jezik

od 6. 2. do 17. 2. 2017     ustni izpiti in 4. predmet

Datumi pisnih delov poklicne mature v spomladanskem roku

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
27. 5. 2017, ob 9. uri sobota 4 angleščina
29. 5. 2017, ob 9. uri ponedeljek 4 slovenščina
3. 6. 2017, ob 9. uri sobota K2

matematika

5. 6. 2017, ob 9. uri ponedeljek K2 nemščina
7. 6. 2017, ob 9. uri sreda K2 2. predmet
od 10. 6. do 22. 6. 2017     ustni izpiti in 4. predmet

Datumi pisnih delov poklicne mature v jesenskem roku

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
24. 8. 2017, ob 9. uri četrtek 4 slovenščina
25. 8. 2017, ob 9. uri petek   matematika
26. 8. 2017, ob 9. uri sobota K2, 13

ustni izpiti in 4. predmet

28. 8. 2017, ob 9. uri ponedeljek K2, 13 ustni izpiti in 4. predmet
29. 8. 2017, ob 9. uri torek 5 angleščina
31. 8. 2017, ob 9. uri četrtek 3 2. predmet
od 29. 8. do 4. 9. 2017     ustni izpiti in 4. predmet

Ostali pomembni datumi

15. 11. 2016 zadnji rok za oddajo predprijave
3. 12. 2016 zadnji rok za oddajo prijave na zimski rok
22. 1. 2017 zadnji rok za oddajo priajve na zimski rok iz upravičenih razlogov
28. 1. 2017 zadnji rok za oddajo za pisno odjavo (za zimski rok)
6. 3. 2017 seznanitev kandidatov zuspehom pri poklicni maturi - zimski rok
9. 3. 2017 zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
28. 3. 2017 zadnji rok za prijavo na spomladanski rok
7. 5. 2017 zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
23. 5. 2017 zadnji rok za pisno odjavo (za spomladanski rok)
5. 7. 2017 seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. 7. 2017 zadnji rok za pisno zahtvo po vpogledu v izpitno dokumnentacijo
6. 7. 2017 zadnji rok za prijavo na jesenski izpitni rok mature na šoli
14. 8. 2017 zadnji rok za naknadno prijavo k maturi iz upravičenih razlogov
20. 8. 2017 zadnji rok za pisno odjavo od mature na šoli
8. 9. 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi - jesenski rok
11. 9. 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli
Print