Domov > O srednji šoli > Matura > Splošna matura - izpitni roki in prijava

Splošna matura - izpitni roki in prijava

Splošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj – junij) in jesenskem (avgust – september). Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

Obrazce za prijavo

Opravljanje splošne mature

Datumi pisnih delov splošne mature v spomladanskem roku

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
4. 5. 2017, ob 9. uri četrtek 3, 4, 5 slovenščina (esej)
27. 5. 2017, ob 9. uri sobota 3, 4, 5

angleščina

29. 5. 2017, ob 9. uri ponedeljek 3, 4, 5 slovenščina (izpitna pola 2)
30. 5. 2017, ob 9. uri torek 3, 4, 5 filozofija, psihologija, sociologija
31. 5. 2017, ob 9. uri

sreda

K2 kemija
2. 6. 2017, ob 9. uri petek K2 biologija
3. 6. 2017, ob 9. uri sobota 3 matematika
5. 6. 2017, ob 9. uri ponedeljek 5 nemščina
6. 6. 2017, ob 9. uri torek K2 geografija
8. 6. 2017, ob 9. uri četrtek K2 zgodovina
od 14. do 22. 6. 2017     ustni izpiti

Na dan pisanja obvezno upoštevajte:

Ostali pomembni datumi - spomladanski rok

15. 11. 2016 rok za oddajo predprijave k splošni maturi
28. 3. 2017 rok za prijavo k splošni maturi
18. 4. 2017 rok za oddajo seminarskih nalog
27. 4. 2017 rok za spremembo prijave
17. 5. 2017 rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
23. 5. 2017 rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature
23. 5. 2017 zadnji rok za pisno odjavo od SM na šoli
10. 7. 2017 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
13. 7. 2017 zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

   

Datumi pisnih delov splošne mature v jesenskem roku

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
24. 8. 2017, ob 9. uri četrtek 3

slovenščina (1. in 2. izpitna pola)

25. 8. 2017, ob 9. uri petek 3, 4 matematika
26. 8. 2017, ob 9. uri sobota 3, 4, 5 angleščina, nemščina (kandidat prejme individualni razpored)
28. 8. 2017, ob 9. uri

ponedeljek

3, 4, 5

biologija, geografija, zgodovina, sociologija (kandidat prejme individualni razpored)

29. 8. 2017, ob 9. uri torek 3, 4, 5 zgodovina, sociologija, psihologija (kandidat prejme individualni razpored)
30. 8. 2017, ob 9. uri sreda 4 angleščina (kandidat prejme individualni razpored)
31. 8. do 4. 9. 2017     ustni izpiti

  

Ostali pomembni datumi - jesenski rok

11. 7. 2017 rok za prijavo na jesenski rok
14. 8. 2017 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
20. 8. 2017 rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature
20. 8. 2017 zadnji rok za pisno odjavo od SM na šoli
15. 9. 2017 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
18. 9. 2017 zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

 

Print