Domov > Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Vprašanja o šolanju

Koliko časa traja šolanje?

Šolanje traja dve do tri leta, z izjemo prekvalifikacije, ki jo opravite v 10-ih mesecih. Gimnazijski program pa lahko traja do štiri leta.

Kakšni so učitelji?

Naši učitelji so veliki strokovnjaki na svojem področju, upoštevajo značilnosti odraslega v izobraževanju in nenehno nadgrajujejo svoje znanje. Pri svojem delu uporabljajo sodobne metode in oblike dela, pristope prilagajajo posamezniku.

Zaradi službenih obveznosti ne morem obiskovati pouka 4-krat tedensko. Ali obstaja kakšna druga možnost izobraževanja?

Na Dobi izvajamo tudi tako imenovano vodeno samostojno izobraževanje, in sicer v vseh programih, izjema sta programa Predšolska vzgoja in Kozmetični tehnik, kjer je veliko praktičnega dela. V šolo prihajate samo enkrat tedensko na konzultacijo s profesorjem.

Kako uspešni so starejši udeleženci in kako se vključijo v skupino?

Po izkušnjah sodeč lahko trdimo, da se starejši udeleženci brez težav vključijo v skupine. Sicer pa so naše skupine precej raznolike, tako da je kakršni koli strah odveč. Udeleženci med seboj sodelujejo in si pomagajo tako pri učenju kot pri premagovanju drugih težav.

Kakšne obveznosti imajo udeleženci?

Prisotnost pri pouku ni obvezna, a zelo priporočljiva, predvsem pri predmetih kot npr. matematika, tuji jeziki in strokovni moduli. S pomočjo učiteljev se veliko lažje prebijate skozi učni proces in si s sprotnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja pridobivate ocene.

Kako se opravljajo izpiti oziroma obveznosti?

Ocene si lahko pridobivate s sprotnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja ali pa z izpitom ob zaključku predmeta. Pri posameznih predmetih si oceno pridobivate tudi z oddajo nalog v virtualnem učnem okolju. 

Kje bom dobil gradivo?

Za nekatere predmete smo na Dobi pripravili lastna gradiva, prilagojena odraslim udeležencem, ki se nahajajo v virtualnem učnem okolju. Druge učbenike, s pomočjo katerih boste nadgrajevali svoja znanja, pa si lahko izposodite v naši knjižnici, kjer imamo samo za vas pripravljen učbeniški sklad.

Zamudil sem vpis v mesecu septembru. Ali se lahko vpišem tudi med šolskim letom?

Vpis traja na Dobi celo leto, kar dovoljuje Zakon o izobraževanju odraslih - Uradni list RS, št. 110/2006.

Kako bomo poskrbeli za vas med šolanjem?

Najprej vam izdelamo vaš osebni izobraževalni načrt. Pred začetkom pouka organiziramo delavnico "Odrasli se učimo drugače", kjer dobite napotke, kako se učiti. Med šolanjem vam je na voljo Središče za samostojno učenje, kjer vam naši informatorji z veseljem pomagajo pri usvajanju dela in učenja z računalnikom, profesorji so vam na voljo za konzultacije, organiziramo pa tudi učno pomoč. Na DOBI smo izdelali tudi prilagojena učna gradiva, ki so vam v veliko pomoč pri učenju, učenje z njimi je lažje in hitrejše. Pri morebitnih težavah smo vam tudi vedno na voljo za svetovanje.

Kako se napreduje v višji letnik?

V višji letnik lahko napredujete tudi z enim ali dvema manjkajočima izpitoma. Da lahko pristopite k poklicni maturi, morate imeti opravljene vse obveznosti v programu, v katerega ste vključeni.

Želim nadaljevati študij na univerzi, zato potrebujem opravljeno splošno maturo. Ali pri vas ponujate primeren program?

Vključite se lahko v gimnazijski program ali maturitetni tečaj, ki ju zaključite z opravljeno splošno maturo. Lahko se pa vključite v celoletne priprave na splošno maturo. Potem so vam odprta vrata na bolj ali manj katero koli univerzo.

Kakšna je možnost nadaljevanja šolanja?

Po zaključku šolanja v srednješolskih programih na Dobi lahko nadgradite svoje znanje v višjih in visokih strokovnih šolah. 

Na DOBI se lahko vključite v enega od višješolskih programov Poslovni sekretar, Ekonomist, Organizator socialne mreže, Informatika, Varstvo okolja in komunala, Velnes ali Kozmetika. Na Doba Fakulteti so vam na voljo programi Poslovanje, Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, Poslovna administracija, Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti ter Menedžment vseživljenjskega izobraževanja.

Imam težave z učenjem oziroma ne znam se učiti. Ali mi lahko pomagate?

Na uvodnem dnevu vas seznanimo s tehnikami učenja, delanja zapiskov in podobno. Poleg tega prejmete knjižico "Kako se učiti", v kateri najdete koristne informacije in namige. Ker pa se učenje razlikuje od predmeta do predmeta, vas z učenjem posameznega predmeta seznani še učitelj. Na voljo vam je tudi brezplačna učna pomoč.

Kateri izpiti iz predhodnega izobraževanja se priznajo?

Priznavanje izpitov je različno za vsakega udeleženca, odvisno je od sorodnosti programov, v katerih ste se predhodno izobraževali, s programi, ki jih ponujamo na Dobi in v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob vpisu izpolnite zahtevo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ki jo skupaj s predloženo dokumentacijo obravnava komisija za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

Kdaj in kje poteka pouk?

Pouk je vedno v popoldanskem času, med 16.15 in 19.00 oz. med 19.00 in 21.15, na sedežu šole.

Print

  1. * Obvezna polja