Domov > Srednješolski programi > Gimnazija

Gimnazija

Zaključite nezaključeno Gimnazijo in si omogočite možnost študija ali zaposlitev.

Vrsta izobraževanja: splošno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 3 - 4 leta
Možnosti nadaljnjega izobraževanja: študij na univerzah in višjih oz. visokih strokovnih šolah
Načini šolanja: klasična izvedba s poukom ali online

Cilji, ki jih boste dosegli:

Gimnazijski maturant postanete ...

... z opravljeno splošno maturo iz naslednjih predmetov:

Vpis v program Gimnazija poteka celo leto. Naročite se na osebno svetovanje, kjer vam bomo izdelali osebni izobraževalni načrt.

Pričakujemo odgovorne srednješolce, ki veste, da srednje šole ni mogoče zaključiti brez aktivnega dela in želite uspešno opraviti splošno maturo.

Po Gimnaziji

Po uspešno opravljeni maturi lahko nadaljujete izobraževanje na univerzah ter višjih oziroma visokih šolah. Za študij se lahko odločite tudi v vam že znanem okolju, na Doba Fakulteti ali Višji strokovni šoli, kjer imajo redni študij.

Print