Domov > Srednješolski programi > Kozmetični tehnik SSI

Kozmetični tehnik SSI

Izkoristite razcvet kozmetične panoge in si pridobite poklic prihodnosti. Praktične vaje potekajo v sodobnih učilnicah.

 

Vrsta izobraževanja: srednje strokovno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 3 do 4 leta
Možnosti nadaljnjega izobraževanja: študij na višjih strokovnih šolah in visokošolskih ustanovah

Pričakujemo vse, ki želite opravljati poklic, ki bo hkrati tudi vaš hobi.

Kot kozmetični tehnik boste

Kozmetični tehnik postanete ...

... ko uspešno zaključite vse predmete po programu in opravite poklicno maturo iz naslednjih predmetov:

Že imate zaključeno srednjo šolo, a v drugem programu?

Tistim kandidatom, ki so si že pridobili srednjo strokovno ali enakovredno izobrazbo v drugem programu, se pri pridobitvi novega naziva srednje strokovne izobrazbe priznata prvi in tretji predmet poklicne mature. Šolanje lahko v tem primeru zaključite prej.

Vpis v program poteka celo leto. Naročite se na osebno svetovanje, kjer vam bomo izdelali individualni učni načrt.

 

Print