Domov > Srednješolski programi > Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj

Je neopravljena splošna matura še edina ovira do študija? Ne dovolite, da vam samo še formalnost stoji na poti.

Vrsta izobraževanja: splošno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 1 leto
Možnosti nadaljnjega izobraževanja: študij na univerzah in višjih oz. visokih strokovnih šolah
Načini šolanja: klasična izvedba s poukom

Cilji, ki jih boste dosegli:

Program je namenjen pridobivanju, dopolnjevanju in razširjanju znanja, potrebnega za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.

Zaključek izobraževanja:

Maturitetni tečaj opravite, ko uspešno opravite obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi ter zaključite vseh pet maturitetnih predmetov. Z uspešno opravljenim Maturitetnim tečajem pridobite pravico do opravljanja splošne mature, ki je sestavljena iz naslednjih predmetov:

Podrobnejše informacije o splošni maturi lahko najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Vpis v Maturitetni tečaj poteka do 3. 11. 2017. Naročite se na osebno svetovanje, kjer vam bomo izdelali osebni izobraževalni načrt.

Po maturi

Po uspešno opravljeni maturi lahko nadaljujete izobraževanje na univerzah ter višjih oziroma visokih šolah. Za študij se lahko odločite tudi v vam že znanem okolju, na Doba Fakulteti ali Višji strokovni šoli, kjer imajo redni študij.

Print