Domov > Srednješolski programi > Prijava in vpis

Prijava in vpis

Vpis je namenjen vsem, ki želite in potrebujete srednješolsko izobrazbo za zaposlitev ali nadaljni študij. Vabimo tudi vse, ki ste že v preteklosti obiskovali srednjo šolo in je zaradi različnih razlogov niste zaključili. Srednjo šolo lahko opravljate tudi online.

Vpis v programe poteka celo leto. 

Pogoji za vpis

V katerikoli srednješolski program se lahko vključite vsi, ki ste uspešno zaključili osnovno šolo oziroma ste že obiskovali katerega od gimnazijskih oz. drugih srednješolskih programov.

V maturitetni tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno kočnali srednjo poklicno ali strokovno šolo, ali tretji letnik gimnazije in ste prekinil izobraževanje najmanj za eno leto, ali ste zaključili osnovno šolo in uspešno opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz predmetov, ki jih boste opravljali na maturi.

Potrebna dokumentacija ob vpisu

K prijavi za vpis je potrebno priložiti naslednje dokumente:

Vpisni roki

V vse programe vpisujemo čez vse leto. Pred vključitvijo vam bomo na podlagi dokazil o predhodno pridobljenem znanju izdelali okvirni izobraževalni načrt. Naročite se na osebno svetovanje.

Število mest je omejeno, zato pohitite z vpisom v srednješolske programe.

Print