Domov > Udeleženci > Zaključek izobraževanja > Splošna matura - izpitni roki in prijava

Splošna matura - izpitni roki in prijava

Splošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj – junij) in jesenskem (avgust – september). Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

V marcu dijaki četrtih letnikov lahko opravljajo predmaturitetni preizkus (PMP), na katerem spoznajo tehnično plat izvedbe mature in ugotovijo raven že doseženega znanja pri posameznem predmetu. Šole lahko izvedejo PMP za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na splošno maturo.

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavijo na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature. T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljajo posamezni predmet splošne mature, imajo pri prijavi dve možnosti:

  • prijavo oddajo na šoli po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo,
  • prijavo oddajo na Ricu, ki jim nato določi šolo za opravljanje mature.

Datumi pisnih delov splošne mature v spomladanskem roku

Datum in uraDanUčilnicaPredmet
6. 5. 2014 ob 9. uri torek /

slovenščina - I. del (esej)

31. 5. 2014 ob 9. uri sobota / angleščina
2. 6. 2014 ob 9. uri ponedeljek / slovenščina - II. del (izpitna pola 2)
3. 6. 2014 ob 9. uri torek / psihologija/sociologija/filozofija
4. 6. 2014 ob 9. uri sreda / fizika
6. 6. 2014 ob 9. uri petek / biologija
7. 6. 2014 ob 9. uri sobota / matematika
9. 6. 2014 ob 9. uri ponedeljek / nemščina
10. 6. 2014 ob 9. uri torek / geografija
11. 6. 2014 ob 9. uri sreda / francoščina, španščina
12. 6. 2014 ob 9. uri četrtek / zgodovina
13. 6. 2014 ob 9. uri petek / kemija

Opomba: Pisni izpiti splošne mature se izvajajo na Srednji ekonomski šoli Maribor, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor.  

Datumi ustnih izpitov

Datum in uraDanUčilnica Predmet
14. 6. 2014
sobota / /
16. 6. 2014 ponedeljek / /
17. 6. 2014 torek / /
18. 6. 2014 sreda / /
19. 6. 2014 četrtek / /
20. 6. 2014 petek / /
21. 6. 2014 sobota / /
23. 6. 2014 ponedeljek / /
Opomba: ustni izpiti potekajo na Dobi, Prešernova ul. 1.

Ostali pomembni datumi

15. 11. 2013 rok za oddajo predprijave
1. 4. 2014 zadnji rok za prijavo k splošni maturi na šoli in k izpitu iz maturitetnega predmeta
18. 4. 2014 rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
1. 5. 2014 rok za spremembo prijave zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
19. 5. 2014 šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
21. 5. 2014 rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov na šoli
27. 5. 2014 rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature
27. 5. 2014 zadnji rok za pisno odjavo od SM na šoli
14. 7. 2014 seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku SM
17. 7. 2014 zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo
Print